4. Si tens un “tothom” per què utilitzes sempre "tots"?

En lloc de

Proposem

Què fem?

tots fan el que volen

tothom / cadascú fa el que vol

Utilitzem tothom, algú, cadascú, qualsevol, qui... en comptes de tots, el, els, aquells...

el sotasignant

qui signa

Utilitzem tothom, algú, cadascú, qualsevol, qui... en comptes de tots, el, els, aquells...

la dedicació de tot atleta

la dedicació de qualsevol atleta

Utilitzem tothom, algú, cadascú, qualsevol, qui... en comptes de tots, el, els, aquells...