8. Com ho pots fer en documents oficials i formularis?

En lloc de

Proposem

Què fem?

està empadronat a

amb empadronament a

Modifiquem la fórmula “estar + adjectiu” per un substantiu no sexuat.

està domiciliat a

amb domicili a

Modifiquem la fórmula “estar + adjectiu” per un substantiu no sexuat.

està llicenciat en

amb llicenciatura en

Modifiquem la fórmula “estar + adjectiu” per un substantiu no sexuat.

el sol·licitant ha d’omplir

cal omplir

Utilitzem formes no personals o amb el pronom es.

el sol·licitant ha d’omplir

s’ha d’omplir

Utilitzem formes no personals o amb el pronom es.

el convidem

us convidem

Utilitzem el tractament de vós en els escrits.

em plau convidar-lo

em plau convidar-vos

Utilitzem el tractament de vós en els escrits.