9. Amb enginy trobaràs alternatives

En lloc de

Proposem

Què fem?

molt agraïts

us agraïm

Fem ús de perífrasis per no concretar el subjecte.

han estat premiats

han rebut un premi

Fem ús de perífrasis per no concretar el subjecte.

col·laboradors

amb la col·laboració de

Fem ús de perífrasis per no concretar el subjecte.