Serveis per dones

Serveis i ajuts a la ciutadania

Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

Deu punts, un a cada districte, d’informació i atenció, treball grupal, servei d’assessorament jurídic, atenció psicològica... per a dones en situació de risc social o amb alguna mancança social, laboral o emocional. Telèfon d’urgències gratuït contra la violència masclista: 900 900 120 (atenció 24 h).

Ves al tràmit

Servei d’Atenció a Homes per a la promoció de relacions no violentes (SAH)

Adreçat a homes que exerceixen o han exercit violència vers la parella i volen canviar la seva manera de relacionar-se.

Ves al tràmit

Unitat de tràfic d'éssers humans

Servei que presta atenció integral (psicològica, social i jurídica) a les persones víctimes del tràfic per motius d’explotació sexual.

Ves al web

Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA)

Atenció ambulatòria específica a persones víctimes de situacions de violència masclista (dones, infants i adolescents, i a persones del seu entorn proper directament afectades per aquesta violència). Ofereix tractament psicològic, assessorament legal, accés als recursos de protecció específics, serveis d’inserció laboral. A més, ofereix assessorament als professionals i les persones de l’entorn de les víctimes.

Ves al web

Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’agència ABITS

Informació, assessorament i atenció a dones que exerceixen la prostitució o són víctimes d’explotació sexual, especialment per a les que ofereixen i  negocien els seus serveis a la via pública. Ofereix orientació social, sanitària, laboral o jurídica i atenció psicològica.

Ves al web