Serveis i ajuts a la ciutadania

Casaments civils

Per contraure un matrimoni civil, l’autoritat competent a l’Ajuntament de Barcelona és l’alcalde o alcaldessa, que, al mateix temps, delega aquesta funció en els regidors i les regidores.

La cerimònia té lloc al Saló de Cent o a les diferents seus dels districtes.

Casaments civils al Saló de Cent

El tràmit per internet permet sol·licitar la celebració de casament civil al Saló de Cent. Empleneu el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Més informació

Casaments civils als districtes

El tràmit per internet permet sol·licitar la celebració de casament civil a les diferents seus de districte. Empleneu el formulari per generar la sol·licitud i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Districte de Ciutat Vella

Districte de l'Eixample

Districte de Sants-Montjuïc

Districte de les Corts

Districte de Sarrià - Sant Gervasi

Districte de Gràcia

Districte d'Horta - Guinardó

Districte de Nou Barris

Districte de Sant Andreu

Districte de Sant Martí