Serveis i ajuts a la ciutadania

Consum

A través de l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, la ciutadania pot informar-se sobre temes de consum de manera presencial, telefònica i telemàtica, tramitar queixes i reclamacions o sol·licitar mediació en conflictes. També poden contactar amb la Junta Arbitral de Consum per informar-se del sistema arbitral i resoldre conflictes.

Servei d'atenció a consumidors

Consultes, mediació i tramitació de queixes i reclamacions en consum: OMIC

1. Informació en temes de consum de manera presencial, telefònica i telemàtica.
2. Tramitació de queixes i reclamacions dels consumidors residents a Barcelona o referents a empreses o establiments ubicats a Barcelona.
3. Mediació en conflictes de consum.
4. Campanyes de difusió i accions formatives sobre consum.

Més informació

 

Arbitratge en temes de consum: Junta arbitral de consum

1. Servei d´informació i consulta del sistema arbitral als consumidors o usuaris, empresaris o professionals.
2. Resolució en conflictes de consum mitjançant l’arbitratge (via extrajudicial, voluntària, gratuïta i imparcial per resoldre els conflictes de consum mitjançant el laude arbitral).

Més informació