Serveis i ajuts a la ciutadania

Educació

La xarxa de centres educatius de titularitat municipal la formen escoles bressol municipals, escoles de primària, instituts, centres d'educació especial, centres d'ensenyaments artístics, centres d'educació permanent d'adults, escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de Música de Barcelona. L'Ajuntament promou iniciatives per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, la Fundació BCN FP, la Xarxa FP i el Consell Escolar Municipal , per promoure iniciatives que contribueixin a millorar l’educació a Barcelona.

Escoles bressol municipals de Barcelona

Les escoles bressol municipals són centres educatius on s’imparteix el primer cicle d’educació infantil de caràcter no obligatori, adreçat a infants d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat. En aquest moment, l’Ajuntament de Barcelona ofereix a les famílies un total de 98 escoles bressol, distribuïdes pels diferents districtes de la ciutat, amb una capacitat total per a 8.200 infants. A partir del curs 2017-2018 el preu públic del servei s’establirà d'acord amb una tarifació social, amb deu trams esglaonats de quotes que hauran d’abonar les famílies per contribuir a sufragar el cost del servei, i que sempre estarà relacionat amb la renda de la unitat familiar de l’últim exercici fiscal.

Més informació

Tarifació social a les escoles bressol

Conservatori Municipal de Música de Barcelona

Centre educatiu on s’imparteix formació i ensenyaments musicals de grau professional per a l’alumnat de diferents especialitats musicals. També ofereix formació musical no reglada amb cursos i serveis oberts a la ciutat. Bonificacions (90%, 70%, 50% o 30%) en funció de la renda de la unitat familiar.

Més informació

Ves al tràmit

Servei d'informació i orientació d'FP

Canal per a la informació i orientació ciutadana, adreçat a totes les persones interessades a formar–se o obtenir informació sobre formació professional, principalment alumnat i famílies.

Més informació

Espais familiars

Llocs de trobada i d’intercanvi en equipaments municipals adreçats a les famílies de la ciutat amb infants fins als 3 anys, que no tenen els seus infants matriculats a escoles bressol municipals. De manera setmanal, poden compartir vivències i experiències i reforçar una percepció positiva de la maternitat i paternitat, reben suport per ajudar els seus fills a créixer i desenvolupar–se, i també informació per comprendre millor el seu infant. En un context segur i acollidor, s’afavoreix el procés de socialització i autonomia de l’infant, fent-lo capaç de viure unes relacions estables i positives amb si mateix, amb la família i amb els altres.

Més informació

Escoles municipals de música de Barcelona

Centres educatius, on s’imparteix formació, ensenyaments i aprenentatges musicals de caràcter no reglat, adreçats a alumnat de totes les edats (des de nadons fins a persones de més de 18 anys). Bonificacions (90%, 70%, 50% o 30%) en funció de la renda de la unitat familiar.

Més informació

Ves al tràmit

Biblioteca Artur Martorell

Biblioteca municipal especialitzada en ciències de l’educació i literatura infantil i juvenil, que ofereix servei al professorat, centres educatius públics i concertats, al públic en general i, més concretament, a l’alumnat i a les seves famílies. Té com a principal objectiu fomentar i promoure la lectura entre els infants i els joves de la ciutat amb activitats de dinamització al voltant dels llibres.

Més informació

Ajut individual per al menjador escolar

Recursos econòmics municipals que es destinen a les famílies amb més dificultats econòmiques i que compleixin els requisits de la convocatòria anual. Exempció total o parcial de la quota de menjador escolar per a alumnat de centres públics i concertats que cursi des de P3 a 4t d’ESO.

Més informació

Ves al tràmit