Serveis socials per a les persones grans

Serveis i ajuts a la ciutadania

Atenció domiciliària

Atenció integral i personalitzada a persones, especialment gent gran, i famílies que presenten alguna dificultat per a les seves activitats bàsiques o per al seu desenvolupament personal i social.

Ves al tràmit

Sistema d’alertes per localitzar persones amb deteriorament cognitiu (dispositiu LOPE)

Localització remota permanent i detecció de situacions perilloses per a les persones amb deteriorament cognitiu.

Ves al tràmit

Àpats en Companyia

Servei de menjador per a l’alimentació adequada i espai de relació social per a persones grans en situació de fragilitat.

Ves al tràmit

Programa "Viure i Conviure"

Programa destinat a persones grans que es valen per si mateixes i que poden oferir una habitació, i a estudiants universitaris que necessiten habitatge, per tal que s'ajudin mútuament.

Ves al tràmit

Targeta Rosa

Targeta gratuïta o de cost reduït d'accés als transports públics metropolitans integrats, sense limitació de viatges ni horari.

Ves al tràmit

Acompanyament a domicili per a la gent gran

Servei de voluntariat per al suport afectiu, alleugeriment de la situació d'aïllament i acompanyament per a gestions fora del domicili, tant continuat com esporàdic.

Ves al tràmit

Acolliment diürn per a la gent gran

Centres d'acolliment durant el dia per a les persones grans que no poden estar soles a casa i necessiten ajuda per a les activitats de la vida diària.

Ves al tràmit

Acolliment d’urgència per a gent gran (SAUV)

Atenció immediata a persones grans en situació d'urgència social de manera temporal.

Ves al tràmit

Casals i espais de gent gran

52 equipaments municipals destinats a les persones grans, per promoure el seu benestar i la seva participació social. S’organitzen un gran nombre
d’activitats culturals i d’oci per promoure l’activitat i la relació social.

Ves al web

Teleassistència

Dispositiu d’alerta per a situacions de risc a la llar per a persones grans o amb alguna discapacitat, d’atenció permanent les 24 hores i d’actuació immediata en cas d’emergència.

Ves al tràmit

Àpats a domicili

Lliurament d'àpats equilibrats i saludables per a persones amb carències nutricionals.

Ves al tràmit

Habitatges amb serveis per a la gent gran

Habitatges adaptats per a persones grans amb autonomia personal equipats amb tots els serveis de suport necessaris.

Ves al tràmit

Ajuts tècnics per a adaptació a la llar. Productes de suport

Assessorament, valoració, instal·lació i monitoratge, a través d'un terapeuta ocupacional, d'aparells per a persones amb manca d'autonomia.

Ves al tràmit

Projecte "Radars"

Xarxa per lluitar contra l'aïllament i l'exclusió social de la gent gran, sense que hagin de deixar casa seva, gràcies a la supervisió municipal i la col·laboració de la societat civil.

Ves al tràmit

Estades temporals en residències per a la gent gran (RESPIR)

Estades per a persones grans amb deteriorament físic o psíquic perquè les seves famílies puguin descansar (estada màxima 2 mesos l’any).

Ves al tràmit

Acolliment residencial per a la gent gran

Equipaments residencials per acollir i atendre persones grans sense suport familiar que no poden continuar vivint soles a casa seva, ja sigui de manera permanent o temporal.

Ves al tràmit

Viatges per a la gent gran

Servei vincles

Servei que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de les noves tecnologies.

Ves al web