Canals d'atenció

Notificació electrònica

Entitats financeres on es pot pagar

Nou calendari de pagament i mesures fiscals

Per fer front a la Covid-19

Més informació

Els documents de pagament emesos per l'Ajuntament de Barcelona, els podeu pagar a qualsevol oficina de les entitats financeres següents: