Canals d'atenció

Notificació electrònica

Espai del Professional

L'espai del professional és una aplicació Portal gratuïta que permet, prèvia autorització del contribuent:

  • Accedir a les principals dades dels clients, que té l’Institut Municipal d’Hisenda
  • Fer electrònicament la majoria dels tràmits i finalitzar-los
  • Fer els tràmits per lots
  • Adjuntar telemàticament documentació associada al tràmit
  • Fer el seguiment dels tràmits
  • Disposar d’un portal de gestió de clients

Per tenir accés a la Carpeta del Professional només cal:

  • Pertànyer a un Col·legi o Associació que hagi signat un conveni de col·laboració amb l’Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
  • Estar adherit a un d’aquests convenis
  • Disposar de signatura electrònica (certificats admesos)

Accediu a l'espai del professional