Canals d'atenció

Notificació electrònica

Consell Tributari

El Consell Tributari es va crear l'any 1988 com a òrgan extern d'assessorament i control dels recursos en matèria tributària. Du a terme les seves funcions amb independència i objectivitat, impulsant, investigant i resolent els recursos presentats.

El Consell Tributari va néixer com a instrument per millorar l'actuació de l'Ajuntament en matèria tributària i, a la vegada, per augmentar les garanties i drets dels ciutadans. Es tracta d'un òrgan independent i objectiu, ja que, d'una banda, els seus membres no depenen de l'administració municipal, i d'altra banda, actuen exclusivament d'acord amb criteris jurídics.

Adreça:

Ronda de Sant Pau, 43-45, 1r
08015 Barcelona
Tel. 93 402 78 15
Fax.93 402 78 48