Devolució multes Covid-19

multes covid

Han quedat anul·lades les multes imposades durant el primer estat d’alarma, decretat a causa de la Covid-19, per incompliment de les limitacions a la llibertat de circulació de les persones.

Quina sentència anul·la les multes per Covid-19 del primer estat d'alarma?

La Sentència del Tribunal Constitucional 148/2021, de 14 de juliol, va declarar inconstitucionals i nuls els apartats 1, 3 i 5 de l’article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

L'Ajuntament ha resolt retornar l'import de les multes Covid-19 del primer estat d'alarma

D’acord amb la Sentència, l’Ajuntament de Barcelona ha resolt retornar l’import de les sancions que va imposar i que van ser abonades  per incompliments de les limitacions a la llibertat de circulació de les persones, establertes per l’article 7.1 i 7.3 del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, comeses entre el 14 de març de 2020 i el 21 de juny de 2020.

Quines multes es retornen?

Es retornen les multes imposades majoritàriament per:

 • Desplaçament no autoritzat 
 • Desplaçament realitzat de forma no individual

Quines multes no es retornen?

No correspon la devolució de les multes en els casos següents:

 • Sancions per desenvolupar activitat (professional o comercial) no autoritzada durant el primer estat d’alarma (període del 14/03/2020 al 21/06/2020)
 • Sancions posteriors al 21 de juny de 2020
 • Sancions per fets que NO fan referència a infraccions per incompliment de la normativa decretada per fer front a la Covid-19, durant el primer estat d’alarma

Com es rep la devolució?

 • Si heu pagat la multa amb targeta bancària, rebreu la devolució directament en la mateixa targeta. En cas que la targeta no estigui vigent, contactarem amb vosaltres perquè ens comuniqueu el compte bancari on voleu rebre la devolució.
 • Si no heu pagat la multa amb targeta bancària, ens  heu de comunicar el compte bancari on voleu rebre la devolució, mitjançant qualsevol de les opcions que s'indiquen a l'apartat COM ES DEMANA LA DEVOLUCIÓ. L’ingrés de l’import de la devolució no serà automàtic. L’Administració farà primer les comprovacions i la tramitació corresponents.

Com es demana la devolució si no heu pagat la multa amb targeta bancària?

Heu de comunicar les dades del compte bancari on voleu rebre la devolució, mitjançant aquests canals:

Per Internet

A través de qualsevol dels dos tràmits següents de l'Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona:

Necessitareu un certificat digital per fer el tràmit. Si no en teniu, podeu obtenir el  certificat digital  idCat  demanant cita:

 

Necessitareu un certificat digital, idCAT Mòbil o Cl@ve PIN per fer el tràmit.

Per e-mail

 • Enviant a l’adreça tresoreria@bcn.cat, el certificat bancari* de titularitat del compte, emès i signat digitalment per l’entitat financera corresponent.
  *Aquest certificat es pot descarregar des de la banca electrònica de l’entitat o es pot demanar a les seves oficines. S’ha d’enviar el fitxer original, en cap cas es pot enviar el certificat escanejat.

 

 • Enviant a l’adreça imh_devolucions_multes_covid@bcn.cat un pdf signat electrònicament, on s’identifiqui el compte bancari i el NIF de la persona titular del compte (que ha de coincidir amb el de la persona titular de la devolució).

Presentant una instància

Presentant una instància amb la identificació de les dades bancàries i adjuntant fotocòpia del DNI de la persona titular del compte (que ha de coincidir amb el de la persona titular de la devolució):

 • en el registre electrònic de l’Ajuntament de Barcelona
 • en els registres d’entrada municipals situats a les oficines d’atenció ciutadana, amb cita prèvia
 • en el registre d’entrada de l’Institut Municipal d’Hisenda (C/ Llacuna, 63), amb cita prèvia
 • en qualsevol registre de l’Administració de l’Estat o de la Generalitat
 • per correu certificat en qualsevol oficina de correus