Si heu de fer tràmits a l'Institut Municipal d'Hisenda o demanar informació utilitzeu aquests canals

Internet

Des d'aquesta web tots els tràmits i informació al vostre abast

sense desplaçaments, a qualsevol hora, des de qualsevol lloc

Àgil i ràpid

Per telèfon

Trucant al telèfon 010 (gratuït) d'atenció ciutadana

cada dia de 7 a 23h

Directe i segur

Més informació

Documentos traducidos al castellano

Documentos de cobro periódico

Infracciones y sanciones

Otros documentos

Documentos de la Carpeta del Profesional

En este apartado le ofrecemos la posibilidad de descargar determinados modelos de documentos en castellano.