Si heu de fer tràmits a l'Institut Municipal d'Hisenda o demanar informació utilitzeu aquests canals

Internet

Des d'aquesta web tots els tràmits i informació al vostre abast

sense desplaçaments, a qualsevol hora, des de qualsevol lloc

Àgil i ràpid

Per telèfon

Trucant al telèfon 010 (gratuït) d'atenció ciutadana

cada dia de 7 a 23h

Directe i segur

Més informació

Duplicat

  • Si necessiteu un certificat de pagament per acreditar que heu pagat un tribut, un preu públic o una multa:
    Certificat de pagament
  • Si necessiteu un document per fer el pagament de tributs i preus públics municipals:
    Document per fer el pagament. Pel que fa a la plusvàlua (impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana), podeu obtenir una còpia del document en període voluntari només si prèviament l'Ajuntament us ha fet arribar la liquidació corresponent. En cas contrari heu de fer una autoliquidació de l’impost de plusvàlua.
  • Si necessiteu un document per fer el pagament de multes imposades per l'Ajuntament de Barcelona:
    Document per fer el pagament