Canals d'atenció

Notificació electrònica

e-convenis

L'aplicació e-convenis permet a les empreses gestionar els convenis d'e-padrons i e-multes, que tinguin amb l'Ajuntament de Barcelona.

e-convenis és l'instrument que recull el consentiment de l'empresa, mitjançant la signatura telemàtica d'un acord, i la adhesió al sistema de gestió corresponent.

L'accés a l'aplicació "e-convenis" requereix de certificat digital.

Mitjançant l'aplicació e-convenis es pot:

  1. Donar-se d'alta a qualsevol de les aplicacions e-padrons o e-multes.
  2. Fer qualsevol de les accions següents una vegada s'ha fet l'alta:
    • Modificar dades del conveni (adreça de correu electrònic per avisos de notificacions, telèfons de contacte, etc.).
    • Afegir i donar d'alta empreses noves creant un grup d'empreses o pel contrari donar de baixa empreses d'un grup ja existent.
    • Gestionar els diferents tipus d'usuaris (representants, delegats/empleats) que tenen un rol en la gestió d'aquest conveni.
    • Donar de baixa un conveni.

Es pot efectuar qualsevol d'aquestes accions clicant a "e-convenis".

Mitjançant els següents enllaços es pot obtenir informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions:

També disposeu d'un manual de l'aplicació "Guia d'ús e-convenis".

És molt important que, una vegada hagiu fet l'alta, comproveu les dades de contacte i el correu electrònic o número de telèfon mòbil ja que aquestes dades són les que utilitza l'aplicació per lliurar les notificacions o avisos de gestió que envia el sistema. Després de la preceptiva validació es pot actualitzar les dades mitjançant les funcionalitats de modificació del conveni o gestió de representacions i delegacions.

Per a més informació, problemes tècnics o de certificat podeu trucar al telèfon: 93 561 27 58 o enviar un correu electrònic a: suport_e-convenisIMH@bcn.cat.

Data d'actualització: 14/06/2018