Canals d'atenció

Notificació electrònica

e-multes

Tramitació de denúncies per Internet amb acord

L'Ajuntament de Barcelona (Institut Municipal d'Hisenda) posa al servei de les empreses, entitats i autònoms la present aplicació informàtica "e-multes" i el seu sistema de gestió per a, en relació a les denúncies per infraccions de la normativa de trànsit, facilitar i simplificar el compliment de certes obligacions: la identificació dels conductors responsables d'aquestes, la comunicació de certes incidències que permet el sistema o, si escau, quan la normativa ho autoritza i així convingui a l'empresa, efectuar el seu pagament. L'accés a l'aplicació es produeix mitjançant el sistema de carpetes de l'Ajuntament de Barcelona, i requereix de certificat digital.

Per tramitar amb "e-multes" cal primer l'adhesió al sistema de gestió mitjançant la subscripció d'un acord (e-convenis). Els acords d'adhesió estan dirigits a les empreses, les entitats i els empresaris individuals (autònoms) que per raons diverses reben amb freqüència notificacions de denúncies de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona.

Cal destacar que la normativa vigent no permet comunicar les dades d'un conductor mitjançant correu electrònic. L'única manera d'informar aquestes dades és per escrit i correu certificat, dirigit al Departament de Reclamacions d'aquest Institut Municipal d'Hisenda (C. Llacuna, 63 - 08005 Barcelona), excepte en el cas que els interessats (empreses, entitats, treballadors autònoms...) s'adhereixin al sistema de tramitació telemàtica, formalitzant el pertinent acord d'adhesió (e-convenis).

El sistema permet la seva gestió directa, per part de l'empresa o, si escau, la gestió per representació o delegació (delegats/empleats).

Mitjançant el mòdul "e-convenis" podrà, telemàticament (també requereix de certificat digital), sense necessitat d'aportar cap documentació, causar alta i, des de llavors, gestionar les seves representacions i/o delegacions (en aquest cas, l'aplicació garanteix l'accés limitat d'aquests a l'aplicació, excloent d'aquest accés qualsevol informació de l'empresa a la qual no hagin estat autoritzats).

Recordi

Si ja està donat d’alta pot començar a tramitar i desenvolupar la gestió de les seves denúncies mitjançant "e-multes" a la carpeta de les empreses i entitats. Degut al canvi de disseny de la carpeta, disposeu d’una guia d'ajuda per descarregar en format PDF.

Podrà obtenir informació sobre les normes bàsiques de funcionament, de gestió i les condicions d’us de les aplicacions a "Sistema de gestió (marc regulador): e-convenis i e-multes". Cal consultar-lo abans de formalitzar la seva alta.

Pot accedir directament al mòdul "e-convenis" per gestionar l'alta i baixa de la seva empresa i, si li convé, les seves representacions i/o delegacions.

També disposa d’un vídeo informatiu i un manual d'ajuda on es fa una demostració del funcionament.

 

Data d'actualització: 27/09/2019

 

Més informació

Per a problemes tècnics o de certificat digital relacionats amb MULTES AMB ACORD pot adreçar-se a suport_e-convenisIMH@bcn.cat, indicant: nom, NIF de l'empresa, persona i telèfon de contacte. Si ja heu subscrit el conveni e-multes pot trucar al telèfon exclusiu per a multes amb acord.

Per qualsevol consulta relacionada amb multes de trànsit, quan no s’ha signat el conveni, ha de trucar al telèfon 010* (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona).

(*) Consulteu les condicions del servei d’atenció telefònica al web ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic.