Canals d'atenció

Notificació electrònica

Entitats financeres on es pot pagar

Els documents de pagament emesos per l'Ajuntament de Barcelona, els podeu pagar a qualsevol oficina de les entitats financeres següents: