Explicació de la taxa de guals

És la taxa que grava l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis.

Per a qualsevol gestió que hi estigui relacionada, cal adreçar-se al districte municipal corresponent al lloc on està situat el gual.

L'import de la taxa es calcula aplicant la fórmula següent:

Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH

La quota tributària dels guals d’immobles destinats a habitatge del barri de Les Planes, és el resultat d’aplicar un coeficient de 0,22 sobre la quota determinada amb l’anterior fórmula:

Quota tributària (Les Planes) = PB x S x T x FCC x FCA x FCH x 0,22

PB - Preu bàsic

És la tarifa bàsica. Per l'any 2018 és de 0,4966 €

S - Superfície en metres quadrats

Es calcula amb la longitud del gual en metres lineals arrodonida per l'excés i multiplicada per una amplada de tres metres. En el cas que els metres d'ocupació passin de 5 metres lineals, els metres d’excés es compten el doble. Per exemple si el gual és de 7,5 metres: S’arrodoneix a 8 metres, els 3 metres que sobrepassen als 5 metres són dobles, 3 x 2 = 6. En total tenim 5 + 6 = 11 metres. El resultat es multiplica per l’amplada de tres metres, 11*3=33m2. Per fer el càlcul de la superfície comptem 33m2.

T - El temps en dies d'aprofitament

Sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considera, pel càlcul de la quota: els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. En els altres casos el càlcul de la quota es fa pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

FCC - Factor corrector de carrer, segons la categoria del carrer s'aplica un factor corrector:

 • Categoria del carrer A = factor corrector 5
 • Categoria del carrer B = factor corrector 3
 • Categoria del carrer C = factor corrector 1,75
 • Categoria del carrer D = factor corrector 1,25
 • Categoria del carrer E, F, Z industrial = factor corrector 1

FCA - Factor corrector de la classe d'aprofitament segons el barem següent:

 • En general:
  • D'ús permanent = factor corrector 0,1746
  • Més de 8 hores fins a 12 hores = factor corrector 0,1358
  • Fins a 8 hores = factor corrector 0,1164
 • Garatges i aparcament subjectes als epígrafs d'IAE 751.1, 751.2 i 751.3 = factor corrector 0,1067
 • Serveis de rentat i greixatge d'automòbils, servei de taller de reparació d'automòbils, agències de transport i locals de compravenda de vehicles:
  • De més de 8 hores fins a 12 hores = factor corrector 0,0970
  • Fins a 8 hores = factor corrector 0,0922
 • Guals d'estacions de serveis = factor corrector 0,0970

FCH - Per a immobles destinats a habitatges el factor corrector és:

 • Superfície del garatge fins a 25 m2 = factor corrector 0,70
 • Més de 25 m2 fins a 50 m2 = factor corrector 0,80
 • Més de 50,1 m2 fins a 100 m2 = factor corrector 0,90
 • Més de 100,1 m2 = factor corrector 1

Exemple de càlcul

Es tracta d'un gual per a un aparcament a un immoble d’habitatges, amb superfície de garatge de 150 m2, obert tot l'any, d'ús permanent, situat a un carrer de categoria C i amb una longitud del gual: 7,5 m. lineals.

Superfície per fer el càlcul:

 • 7,5 m. lineals arrodonim a 8 m
 • Es calcula l’excés 8 = 5 + 3 ; 5 + (3*2) = 11 m
 • Prenem amplada de 3 m. ; 11 * 3 = 33 m2
 • Quota tributària = PB x S x T x FCC x FCA x FCH
  0,4966 (PB) x 33 (S) x 360 (T) x 1,75 (FCC) x 0,1746 (FCA) x 1(FCH) = 1.802,63 €

Més informació

Data d'actualització: 14/03/2018