Guia del contribuent i calendari 2019

Calendari en PDF

Aquí trobareu el calendari de pagaments dels tributs i preus públics municipals.

A partir del mes de febrer, s'incorporarà progressivament, la notificació electrònica en les relacions amb l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, d'obligat compliment per a les entitats jurídiques i opcional però recomanable per a les persones físiques.

Béns immobles

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

05/03/2019 - 04/06/2019 - 03/09/2019 - 03/12/2019

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

04/06/2019

Data de pagament del padró electrònic:

03/07/2019

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

De l'01/03/2019 al 02/05/2019

 

Vehicles

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

03/07/2019

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

03/07/2019

Data de pagament del padró electrònic:

03/07/2019

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

Del 15/04/2019 al 15/06/2019

 

Activitats econòmiques

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

23/12/2019

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

23/12/2019

Data de pagament del padró electrònic:

23/12/2019

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

De l'01/10/2019 al 02/12/2019

 

Residus

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

23/12/2019

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

23/12/2019

Data de pagament del padró electrònic:

23/12/2019

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

De l'1/10/2019 al 02/12/2019

 

Guals

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

05/11/2019

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

05/11/2019

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

Del 16/07/2019 a l'1/10/2019

 

Terrasses a la via pública

Data de pagament dels rebuts domiciliats:

04/06/2019

Data de pagament de les domiciliacions fetes a través d'internet o del telèfon gratuït 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àmbit metropolità de Barcelona), durant el període de cobrament:

04/06/2019

Període de pagament dels rebuts no domiciliats:

Del 15/02/2019 al 16/04/2019

 

Plusvàlua

30 dies hàbils a partir de la data de transmissió.

6 mesos a partir de la data de defunció (herències) prorrogables a 1 any si se sol·licita per escrit dins dels 6 primers mesos.

Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent.

Caixers automàtics d'entitats financeres, oberts a la via pública

Autoliquidació anual de l'1 de juny al 30 de juny ambdós inclosos.

Si l'inici es produeix posteriorment, en el termini de 30 dies hàbils des de l'inici de l'aprofitament.

Quan l'últim dia de pagament és festiu, el termini s'allarga fins al primer dia hàbil següent.