Canals d'atenció

Notificació electrònica

IBI 2020

NOVETATS IBI 2020

L'aprovació de les noves ordenances fiscals per a l'exercici 2020 ha comportat una sèrie de novetats en diferents taxes i impostos.

Pel que fa a l’impost sobre els béns immobles (IBI), l'Ajuntament de Barcelona ha actualitzat el càlcul de la quota amb la finalitat de fer-lo proporcional i més equitatiu.

Els canvis introduïts són els següents:

  • Baixada del tipus impositiu general del 0,75% al 0,66% i eliminació de la bonificació per topalls
  • Increment del tipus impositiu del port i les autopistes, del 0,6% al 0,8%, que se situa per primer cop per sobre del tipus residencial
  • Bonificació del lloguer social
  • La bonificació a les famílies nombroses, propietàries o llogateres, passa a calcular-se segons el nivell de renda
  • Eliminació del 2% de bonificació pel cobrament domiciliat

El conjunt d’aquests canvis suposa un increment de la recaptació de l’IBI entre el 2019 i el 2020 del 5,46%, i es recuperen així els creixements anuals de la dècada anterior (6,5% entre el 2008 i el 2015).

Aquest increment de recaptació contribueix a l fet que per primera vegada el pressupost municipal supera els 3.000 milions d'euros, amb increments molt significatius de la despesa en: 

               

 

Més informació a l'ordenança fiscal

Tràmits IBI

 

actualització 01-04-2020