Canals d'atenció

Notificació electrònica

IBI 2020

Nou calendari de pagament i mesures fiscals

Per fer front a la Covid-19

Més informació

AJUTS PER PAGAR L’IBI

L’Ajuntament de Barcelona disposa d’una sèrie de bonificacions i ajuts fiscals per reduir o compensar l’import de l’IBI a determinats immobles i a aquelles persones, propietàries o llogateres, que compleixin condicions familiars o de renda previstes a la normativa vigent.

Tenen dret a bonificacions i subvencions per reduïr l'import de l'IBI:

  • Famílies nombroses
  • Famílies monoparentals
  • Persones vídues
  • Persones amb pocs recursos econòmics. Poden sol·licitar els ajuts quan es publica la convocatòria anual corresponent
  • Noves construccions i obres de rehabilitació integral
  • Habitatges de protecció oficial
  • Habitatges destinats al lloguer social
  • Habitatges on hi hagi instal·lats sistemes voluntaris per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol

 

Més informació a Tràmits IBI

actualització 01-04-2020