Canals d'atenció

Notificació electrònica

Identificació i signatura electrònica

Un certificat digital és l’equivalent electrònic a un document d’identitat, que permet identificar-nos, signar i xifrar electrònicament documents i missatges.

La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora de la persona que signa un document, certifica que n'és l'autora i que n'aprova el contingut.

Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

Sempre es pot comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura.

El certificat digital s’ha de sol·licitar a una autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades per la persona sol·licitant, emet el certificat. El DNI electrònic l'emeten les oficines d'expedició del DNI del Cuerpo Nacional de Policía.

L’Ajuntament de Barcelona emet el certificat digital idCAT. Les persones físiques poden sol·licitar-lo a través d'Internet, o de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana a les seus dels districtes i a l’Institut Municipal d’Hisenda.

L’ús del certificat digital permet identificar-se electrònicament al web de l'Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona, quan les accions que es volen dur a terme ho requereixen o ho permeten, així com l’accés a les Carpetes del Ciutadà, de les Empreses i Entitats i dels Professionals. A través d’aquestes carpetes, accessibles des del nostre web, es pot obtenir informació actualitzada de la vostra situació tributària amb l’Ajuntament de Barcelona i fer tràmits.

Fer tràmits amb certificat digital permet gaudir d'una tramitació més completa per Internet. Per exemple, si es tramita un certificat de pagament, amb certificat digital, es pot imprimir immediatament des de casa, mentre que si es tramita sense certificat digital, es rebrà per correu postal al cap d'uns dies.

L’any 2008 l’Ajuntament de Barcelona, a través de l'Ordenança fiscal general, va introduir l’obligatorietat d’utilitzar els mitjans informàtics a totes les persones jurídiques i als professionals de la gestió.

 

Més informació a l'Oficina Virtual

 

Darrera actualització: 02/07/2019