Informació general - subhasta de vehicles

Pròxima subhasta a determinar.

La infomació de les condicions i els vehicles per subhastar, es publicaran en aquest web un mes abans de la subhasta.