Notificació Telemàtica - Adreça Electrònica Viària

És un sistema de notificació electrònica creada per a substituir l’adreça postal del propietari del vehicle, per una adreça de correu electrònic.

Podreu rebre les notificacions relacionades amb infraccions de trànsit comeses a la ciutat de Barcelona a través d’Internet subscrivint-vos a l’adreça electrònica viària (Dirección Electrónica Vial - DEV). Rebreu un avís per correu electrònic cada vegada que arribi una notificació telemàtica a la vostra Carpeta.

Per donar-se d’alta en aquest servei, es pot entrar al web de la DGT (www.dgt.es) sempre que es disposi de DNI electrònic o de certificat digital. Si no es té certificat digital es pot consultar què és el certificat digital i com poden obtenir els certificats digitals admesos.

Aquest servei és obligatori per a les persones jurídiques i voluntari per a les persones físiques que poden donar-se d’alta o de baixa en el moment que ho desitgin.

Accés a les notificacions telemàtiques de l'Institut Municipal d'Hisenda

Una vegada s'ha accedit a la carpeta corresponent cal seleccionar la pestanya "Avisos / Notificacions" i després "Notificacions telemàtiques".

Important: Si sou usuari/a de l'aplicació "e-multes" (per haver subscrit un acord d'adhesió amb l'Ajuntament) no oblideu gestionar-la a través d'aquesta aplicació, a la qual accedireu mitjançant la pestanya "e-multes".