Pagament de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

El termini de pagament s'acaba el dia 17 de juny, fins aquest dia teniu temps de pagar. 

Si preferiu domiciliar el rebut, es cobrarà del compte el dia 3 de juliol.