Canals d'atenció

Notificació electrònica

IBI 2020

Nou calendari de pagament i mesures fiscals

Per fer front a la Covid-19

Més informació

PREGUNTES FREQÜENTS

Puc consultar quin import de l'IBI pagaré?

Sí, podeu consultar l'import del rebut durant el període voluntari de pagament:

El rebut què m’arriba del banc conté molt poca informació. Puc obtenir-ne més?

Això és així perquè la normativa bancària no permet incloure més informació als rebuts. Podeu obtenir la informació detallada:

 • per internet, accedint al tràmit “Detall del rebut domiciliat de rebuts i preus públics municipals”. S’haurà d’indicar el codi de 8 xifres i una lletra que trobareu al document que us hagi enviat l’entitat bancària.
 • per mitjà del telèfon gratuït 010 (931 537 010 per a trucades des de fora de l’àrea metropolitana. Tarifa ordinària)

Quin avantatge té domiciliar el rebut?

Domiciliar el rebut és la manera més fàcil i més còmode d'estar al corrent dels pagaments amb l'Ajuntament de Barcelona. A més, si domicilieu el rebut, el pagareu en quatre terminis.

Per què m'ha pujat el rebut de l'IBI d'aquest any?

En els rebuts del 2020 es recull el valor cadastral revisat l’any 2017, sobre el qual s’aplica un tipus impositiu del 0,66% (per sota del 0,75% anterior). No obstant això, en eliminar-se la bonificació dels topalls és possible que, en determinats casos, la quota a pagar s’incrementi.

Si amb la revisió em va baixar el valor cadastral, per què m’ha pujat el rebut de l’IBI?

Ara, tots els titulars paguen el mateix percentatge sobre el valor cadastral dels immobles. Fins ara, no era així: hi havia uns topalls sobre la quota respecte a la quota pagada l’any anterior, amb independència del valor cadastral de l’immoble i el tipus impositiu.

Per què s'han eliminat els topalls?

La bonificació de les quantitats que superen els topalls es va implantar per evitar que una revisió cadastral provoqués que, d’un any a l’altre, s'incrementessin molt els rebuts de l’IBI. Es van començar a aplicar l’any 2002, quan es va fer una revisió cadastral en què els valors van augmentar un 112%. En aquell moment van ser una mesura adequada, però amb el pas dels anys han generat desigualtats i situacions injustes des del punt de vista social i territorial:

 • No seguien criteris de renda ni de valor cadastral: dos pisos similars del mateix carrer o, fins i tot, del mateix edifici pagaven rebuts diferents segons l’import bonificat a cada un.
 • La bonificació no tenia en compte ni els ingressos ni la situació familiar de les persones titulars o residents.
 • La bonificació s’aplicava per igual si la titularitat era d’una persona o d’una immobiliària, per exemple.

Per què no pagaven el mateix dues persones que vivien al mateix carrer i en un pis similar?

La bonificació aplicada fins ara no era equitativa, ja que no seguia criteris de renda ni de riquesa. S'aplicava en funció de l'increment del valor de l'immoble segons la revisió del 2001 i no de la persona, cosa que generava situacions injustes. Això es traduïa en el fet que immobles similars situats al mateix carrer paguessin imports diferents de l'IBI.

L'import de l'IBI és molt alt tenint en compte els meus recursos, què puc fer?

Podeu sol·licitar el fraccionament del rebut en quatre terminis dins del període de pagament de l’1 de març al 4 de maig.

També podeu accedir al sistema de bonificacions  i ajuts de l’IBI i veure si compliu els requisits per ser-ne beneficiaris.

Com puc fraccionar el rebut de l'IBI?

El rebut es pot fraccionar en el període voluntari, de l'1 de març al 4 de maig per internet o trucant al 010 (931 537 010 si truqueu des de fora de l'àrea metropolitana).

S'informarà de les noves condicions, derivades de les mesures fiscals de l'Ajuntament de Barcelona per contribuir a alleugerir la crisi de la Covid-19, el més aviat possible al web municipal i també a l'Oficina Tributària.

Tinc dret a ajudes per pagar l'IBI?

Tenen dret a bonificacions i subvencions per reduïr l'import de l'IBI:

 • Famílies nombroses
 • Famílies monoparentals
 • Persones vídues
 • Persones amb pocs recursos econòmics. Es poden sol·licitar els ajuts quan es publica la corresponent convocatòria anual
 • Noves construccions i obres de rehabilitació integral
 • Habitatges de protecció oficial
 • Habitatges destinats al lloguer social
 • Habitatges on hi hagi instal·lats sistemes voluntaris per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.