Taxes per serveis de registre, prevenció i inspecció sanitària urgent relatius a espais públics i animals de companyia