Mercedes Vidal Lago

Grup Municipal de Barcelona en Comú - Entesa
Agenda CV (PDF)
Retribucions La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

Regidora

Regidora del Districte d'Horta-Guinardó
Regidora de Mobilitat