Atenció als senglars!

24/07/2019 - 12:02

Medi ambient. A Collserola una part de la població de senglars ha perdut la por a les persones. Alguns d’aquests senglars s’estan tornant cada cop més exigents i poden arribar a ser agressius.

A Collserola una part de la població de senglars ha perdut la por a les persones. Alguns d’aquests senglars s’estan tornant cada cop més exigents i poden arribar a ser agressius. Darrerament s’han produït alguns incidents en àrees de lleure i altres equipaments del Parc. Des del Consorci es demana precaució en cas d’encontre amb aquest animal. En cas d’incident cal trucar al 092.

La població de senglars ha augmentat els darrers anys, tant a Catalunya com a tot Europa. Els últims estudis ens indiquen que l’abundància d’aquesta espècie al Parc de Collserola es troba molt per sobre de la densitat desitjable, a causa de l’accés fàcil al menjar que les zones urbanes i periurbanes ofereixen, així com els espais verds urbans naturalitzats on l’espècie troba refugi per viure-hi i reproduir-se.

El grup més problemàtic és els dels senglars habituats (que es mou per les zones urbanes i entorns, menja casi sempre de l’home i eventualment al bosc o zones agrícoles). Alguns s’estan tornant cada cop més exigents i poden arribar a ser agressius per obtenir el menjar. Això en part és perquè han perdut la por a les persones i es mouen amb massa freqüència per zones habitades. Per això es tan perjudicial donar-los menjar, doncs això els habitua al contacte amb la gent i finalment acaben exigint-lo, perdent la seva condició d’animal salvatge.

Recomanacions a veïnat i visitants

Darrerament s’han produït alguns incidents en àrees de lleure i altres equipaments del Parc de Collserola i per això cal extremar les precaucions davant la presència de senglars, i seguir les següents recomanacions:

En cas de trobada
• No us hi apropeu. Poden reaccionar amb agressivitat.
• No els toqueu. Hi ha risc de mossegada o envestida.
• No els hi doneu menjar.
• Feu soroll i gesticuleu per allunyar-los.

A les àrees de pícnic: Estigueu alerta i controleu les vostres bosses. Si veieu senglars, guardeu el menjar, us el podrien prendre agressivament.

A la xarxa viària: Conduïu amb precaució, poden creuar la carretera i provocar una col·lisió.