‘Col·lectivament’: un programa de formació i acompanyament a persones emprenedores

15/01/2020 - 15:39

Ocupació. Adreçat a persones que formin part d'un col·lectiu i tinguin una idea de projecte en el marc de l'Economia Social i Solidària

Barcelona Activa posa en marxa una proposta formativa per acompanyar persones que tinguin interès per emprendre un projecte en les primers passes per aterrar la seva idea i materialitzar-la, ja sigui de manera individual o col·lectiva.

El programa Col·lectivament ofereix la possibilitat de capacitar a les participants amb una formació modular, acompanyant-les en els seus projectes o iniciatives i oferint un seguiment amb tutoria i un assessorament tècnic al llarg de tot el programa.

Contingut

Al llarg del programa es treballarà en:

  • La dimensió relacional dels projectes: què implica emprendre col·lectivament, la presa de decisions i la intercooperació.
  • La sostenibilitat econòmica dels projectes: com fer un pla d’empresa, com captar fons i establir les vies de finançament, com presentar-se a subvencions i com gestionar-les.
  • La gestió de projectes: eines pel disseny, redacció i gestió del projecte. Com portar a la pràctica un projecte.

En total, la formació tindrà una durada de 52 hores, repartides en 14 sessions. Es farà un acompanyament i assessorament tècnic especialitzat a partir d’una borsa d’hores que es redistribuirà en funció de les persones participants i les necessitats dels grups.

Les sessions començaran el 16 de gener i es duran a terme els dimarts i els dijous de 16 a 20 h al Centre Cívic Besòs (Rambla Prim, 87-89).

Per a consultes i dubtes sobre la inscripció podeu entrar aquí o escriure a mariajesus.escolano@barcelonactiva.cat.