Comencen les obres al Parc del Guinardó

05/02/2019 - 09:26

Urbanisme. Les actuacions se separaran en quatre fases i es preveu que acabin al mes d’octubre

Ja han començat les obres d’arranjament del Parc del Guinardó, que consistiran en actuacions generals a la millora i el drenatge de determinats camins i talussos i millora dels elements particulars del parc. Les intervencions se separaran en quatre fases (detallades al plànol adjunt) i és previst que acabin a l’octubre.

Els treballs que es duran a terme, per donar solució als problemes generals existents, són:

  • Creació d’una xarxa de drenatge superficial per protegir els camins i evitar-ne el deteriorament per l’arrossegament de materials. És a dir, es faran unes cunetes de recollida d’aigua per evitar escorrenties.
  • Execució d’elements de contenció per millorar l’estabilitat i controlar l’erosió generada al terreny (talussos i camins). Al mateix temps això permetrà cobrir les arrels de molts arbres que actualment han aflorat en el terreny i protegirà els camins de petits despreniments. Els murs seran de gabions, amb aspecte natural de pedra.
  • Arranjament dels camins, que es troben deteriorats, amb la implantació de sauló estabilitzat. Aquesta solució evita la contínua degradació dels camins, produïts principalment pels efectes de les pluges, augmenta la seva durabilitat i facilita el seu manteniment. Tot això, amb l’objectiu de millorar l’espai per a les passejades del veïnat.
  • Renaturalització de talussos. Plantació de vegetació de baix manteniment que no necessita reg. Això estabilitzarà els talussos i aportarà més verd. Per afavorir l’arrelament i consolidació de la nova vegetació, en les zones amb pendents superiors al 25%, es col·locaran mantes de fibra de coco biodegradables. També es farà una neteja i esbrossada de la vegetació, que està en mal estat o amb deficiències de creixement.

Les actuacions se centraran a la part forestal del parc, que esdevé prioritària. L’única actuació prioritària a la part històrica del parc serà la reparació de la bassa situada a la part més alta, així com la part del replà i el talús i els seus voltants.

Per tal d’informar de les actuacions que es duran a terme, s’ha editat un díptic informatiu on es detalla l’objecte de les obres de millora i els treballs que es realitzaran. A més, en cada accés exterior del parc de la zona que es tancarà (C/ Tenerife, Francesc Alegre…) es posaran dues lones que informen del pas restringit i dels punts d’accés més propers a les zones obertes del parc; i s’ha col·locat cartells a les zones obertes del parc on hi ha camins que dirigeixen cap a les zones d’obres, advertint de que no se segueixi l’itinerari.