Els II Premis Barcelona Innovació Educativa reconeixen l'Institut Ferran Tallada i el projecte Modelatge 0-6

26/03/2019 - 11:59

Educació. Creats l’any passat, reconeixen iniciatives que milloren la pràctica educativa i que promouen les oportunitats educatives i la inclusió social

L’Ajuntament de Barcelona ha reconegut un total de 17 projectes amb els II Premis Barcelona Innovació Educativa. Creats l’any passat, els guardons volen reconèixer iniciatives innovadores i de renovació pedagògica desinteressades, impulsades per entitats i centres educatius de la ciutat. Els premis són també un reconeixement al paper que Barcelona ha jugat des de fa més d’un segle per fomentar la renovació pedagògica.

A Horta-Guinardó, els centres premiats han estat l’Institut Ferran Tallada, en l’àmbit de ciutat, i les escoles bressol municipals Tris-Tras i Cargol i les escoles d’educació infantil i primària Àngels Garriga i Torrent de Can Carabassa.

Aquest esperit innovador s’ha concretat en els darrers anys en l’impuls per fer que tota la ciutat, i no només els seus centres, tingui l’educació com a prioritat. Els premis estableixen dues modalitats en funció de l’àmbit sectorial (Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària, Formació Professional, Educació al llarg de la vida, Lleure Educatiu) i territorial (un per a cada districte de la ciutat)

A Horta-Guinardó, els projectes que han estat guardonats en aquesta segona edició són els següents:

  • Àmbit Ciutat

Educació Secundària
Projecte ‘Didàctic Esportiu’. Institut Ferran Tallada.

És un projecte a l’ESO que permet a l’alumnat cursar més hores d’activitat física en horari lectiu. La pràctica de l’esport ajuda a la concentració incidint en el foment d’hàbits saludables, esforç personal, respecte i disciplina.

  • Àmbit Districte

Projecte ‘Modelatge 0-6’
Escoles bressol Tris-Tras i Cargol, i escoles d’educació infantil i primària Àngels Garriga i Torrent de Can Carabassa

Iniciativa per donar continuïtat i coherència a l’escolarització d’infants de 0 a 6 anys per garantir-ne el desenvolupament harmònic. Amb la participació conjunta d’equips educatius de les escoles bressol municipals Tris-Tras i Cargol, de les escoles d’educació infantil i primària Àngels Garriga i Torrent de can Carabassa i de l’equip de coordinació del projecte.