El Consell Plenari aprova el model de barri del Guinardó

05/10/2018 - 11:54

Districte. Es tracta d’una proposició impulsada pel Consell de Barri, fruit d’un procés participatiu amb el veïnat

El darrer Consell del Districte d’Horta-Guinardó, celebrat el 4 d’octubre, va començar amb la presa de possessió de dos nous consellers del Districte: Luis Fernando García Egea (PSC) i Néstor Ballesteros (CUP-Capgirem). També es va donar compte de la resolució del conseller tècnic d’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller Luis Fernando García Egea i es va lliurar un record a la seva predecessora, Núria Galan, que va agrair al veïnat i a la resta de membres del Consell el tracte que n'ha rebut.

Informe del govern

En absència de la regidora Mercedes Vidal, van exposar l’informe de govern els consellers Víctor Valls i Pau González. González va començar demanant disculpes pel mal funcionament de les escales mecàniques i els ascensors que hi ha a la via pública. Va explicar que s’ha auditat l’estat en què es troben i s’ha intervingut en 13 escales i 6 ascensors del districte.

També va recordar que s’ha recuperat la línia 112, per Sant Genís i Horta, i que aviat també hi haurà la línia 135 pels barris de Montbau i la Vall d’Hebron. A més, va recordar que abans de l’estiu hi haurà una llançadora que connectarà Alfons X i el Park Güell, per la qual cosa s’alleujaran dues línies que solen dur molt turisme al parc: la 24 i la 92.

En el marc del Pla de Desenvolupament Econòmic, va remarcar que s’ha posat en marxa el punt d’orientació laboral, que s’està treballant per obrir l’espai de cotreball a la Clota i que s’ha obert la cafeteria Marticoffee. Valls va destacar que recentment s’han inaugurat més de 6.000 metres d’espai verd al districte i que aquest mes d’octubre començaran les obres de la superilla d’Horta

Néstor Ballesteros, conseller de la CUP, va criticar la repressió per part de l’Estat, la Generalitat o l’Ajuntament, que considera que equiparen el feixisme amb l’antifeixisme. Va lamentar que l’ordenança de civisme de l’Ajuntament castiga la classe treballadora.

Manuel Conde, portaveu del PP, va lamentar l’augment de la inseguretat a la ciutat, amb més robatoris, el tiroteig al Carmel o els pisos ocupats a la Font d’en Fargues. També va criticar els retards en les remodelacions dels mercats de la Vall d’Hebron-Teixonera i d’Horta.

Núria Carmona, portaveu del PSC, va criticar que hi ha una paràlisi d’inversions als barris. Els veïns reclamen que s’acabi la L9 de metro i entén que els veïns de la Teixonera perdin la paciència perquè no s’hi fa res. També va defensar més seguretat als barris,

Ricard Farín, d’ERC-AM, va recordar les escoles del districte que van ser atacades l’1 d’octubre del 2017 i els presos polítics. També va criticar que al CEM Horta no s’hagi recuperat la piscina coberta aprofitant la remodelació de l’equipament, i que el Pla de Barris no suposi una inversió real i que Can Soler no sigui accessible.

Per la seva part, Nico Ortiz, portaveu de Cs, va exposar que continuen esperant un informe de les partides d’inversió afectades per les retallades. A més, va demanar que es tregui la pancarta partidista de la façana del Districte i va criticar el mal funcionament d’escales mecàniques i ascensors de la via pública.

Gonzalo Puelles, portaveu del grup Demòcrata, va començar recordant els presos polítics i els fets de l’1 d’octubre. També va assegurar que troben a faltar més inversions al Casal Pirineu, a la Font d’en Fargues o a la Clota, més respecte pel patrimoni del districte i una aposta decidida per l’habitatge públic.

En la part de proposicions, com a iniciativa del Consell de Barri del Guinardó, es va demanar que s’acceptés el model de barri fruit del treball amb el veïnat, com a punt d’inici per treballar conjuntament amb l’Ajuntament i el conjunt de forces polítiques amb la finalitat d’implementar-ne el contingut formal, i que se’n faci un seguiment a la Comissió de seguiment del Consell de barri. Es va aprovar amb el vot favorable de Barcelona en Comú i l’abstenció de la resta de grups.

En aquest punt, van intervenir dos veïns i dues veïnes que van ressaltar el consens en el procés participatiu i van lamentar que diversos grups s’haguessin abstingut en la votació.

Proposicions dels grups

 • El grup municipal Demòcrata demana que el Districte disposi dels recursos suficients per realitzar un projecte de construcció complet del Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera, sense més endarreriments ni retallades. S’aprova.
 • Per part de Cs, es demana que s’elabori un informe detallat de l’estat d’implementació de totes les proposicions aprovades per aquest Plenari així com de tots els precs acceptats per aquest equip de govern i que es vagi actualitzant. S’aprova.
 • Des d’ERC s’insta a presentar una línia extraordinària d’ajuts per als habitatges i locals en l’àmbit proper al casc antic d’Horta i que es projecti una pavimentació sonoreductora en tot l’àmbit dels carrers Tajo i Lisboa. També demanen que el govern municipal desenvolupi polítiques i accions per evitar la possible gentrificació que la superilla podria comportar. S’aprova.
 • El PSC demana que s’habilitin els mecanismes que garanteixin la suficient dotació pressupostària per l’execució urgent del projecte de l’Escola bressol municipal previst al pla de barris de la Teixonera per posar-la en marxa de cara al curs 2019/2020. S’aprova.
 • El PP proposa que s’elabori un pla d’acció per al control de les plagues de rosegadors en el districte i s’augmentin els recursos econòmics, materials i humans que s’utilitzen en el nostre districte per al control de plagues. S’aprova.

Precs

 • El grup municipal Demòcrata sol·licita que s’incorpori la demanda dels veïns del Turó de la Rovira de fer compatible els seus habitatges amb la creació d’un parc de gaudi per tot el districte, tot consensuant la proposta d’actuació. No s’accepta.
 • El mateix grup demana que el Districte d’Horta-Guinardó informi individualment a veïns i veïnes afectades dels canvis que pot comportar la MPGM del casc antic d’Horta, plaça Bacardí, carrers Campoamor i Salses i àmbits discontinus de les Cases de Periodistes. No s’accepta.
 • Per part de Cs, s’insta al govern del districte a que apliqui de manera immediata un pla per incrementar els mitjans humans i materials per a la vigilància, prevenció i eliminació de pintades i grafits a l’espai públic en zones no autoritzades. No s’accepta.
 • El grup de Cs també vol que el govern presenti un llistat de tots els solars de titularitat municipal a Horta-Guinardó i s’hi detalli la relació de les actuacions i les obres previstes en cadascun d’ells i quins són disponibles per a habitatge social. No s’accepta.
 • ERC planteja que el districte iniciï la primera convocatòria del Premi Jove de Còmic Horta-Guinardó, per a la prevenció i eradicació de la violència masclista. S’accepta.
 • El PSC prega que el govern del districte ofereixi una immediata solució a la urgència habitacional i social derivada de l’operació de mobbing o assetjament immobiliari que pateix un col·lectiu de 90 famílies al barri d’Horta. S’accepta.
 • El PP demana que es retirin estelades i altres signes com llaços grocs dels edificis municipals i dels espais públics comuns del districte. No s’accepta.
 • Els populars també volen que s’analitzi quines mesures s’han pres des de l’eliminació de l’ús d’herbicides amb glisofat i es reforci el manteniment per eliminar adequadament les males herbes i arbustos dels jardins, zones verdes i carrers del nostre districte. S’accepta.

Preguntes

 • ERC vol saber quina és la data prevista per inaugurar el Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera després de les corresponents obres de remodelació. El govern respon que les obres acabaran a finals de novembre i s’inaugurarà abans del Nadal.
 • El grup del PSC pregunta per què el govern ha estat incapaç d’oferir al veïnat del Carmel una resposta convincent sobre la manca de funcionament de diferents escales mecàniques i l’ascensor inclinat del barri. El govern respon que ha augmentat el pressupost per millorar el servei.

Seguiment de proposicions/declaracions de Grup

 • Cs reclama que s’informi de l’estat d’execució de les demandes contingudes en la proposició aprovada en el Plenari de l’1 de març de 2018 en relació als ascensors i escales mecàniques d’Horta-Guinardó.
 • ERC demana que s’informi de l’estat d’execució del prec acceptat pel govern en data 6 de juliol de 2017 sobre la modificació del PGM Tres Turons per al reallotjament de les famílies que actualment viuen en zona de parc.
 • Els republicans també sol·liciten que s’informi de l’estat d’execució de la proposició aprovada al Consell Plenari de 13 de març de 2017 relativa a la millora de la promoció del comerç de proximitat.
 • El PSC demana que el govern del districte informi sobre l’estat d’execució de la demanda plantejada en la proposició aprovada al Consell Plenari de 15 de maig de 2018 relativa a la creació d’una comissió d’avaluació per cada Pla de Barri.
 • Finalment, el PP vol que s’informi en quina situació es troba el projecte per adaptar l’estació de Maragall a les persones de mobilitat reduïda en els accessos, continguda en la proposició aprovada en el Consell Plenari del 5 d’octubre de 2016.