El Consell Plenari extraordinari debat sobre els pressupostos municipals

13/09/2018 - 13:07

Participació i govern. Es va aprovar una proposició impulsada pel grup municipal Demòcrata, ERC i PSC

El Consell del Districte d’Horta-Guinardó va celebrar una sessió extraordinària el 12 de setembre, a petició del grup municipal Demòcrata, ERC i PSC.

L’únic punt de l’ordre del dia era una proposició d’aquestes tres formacions:

  • El Consell Municipal del Districte d’Horta-Guinardó acorda: 1r) Instar a la Regidora del Districte, na Mercedes Vidal Lago, a informar en aquest Consell Plenari de forma detallada de les partides d’inversió i de despesa corrent que es puguin veure afectades a causa del menor volum d’ingressos que està liquidant l’Ajuntament de Barcelona en relació als pressupostats. 2n) Que tota aquesta informació sigui lliurada per escrit a tots els grups, abans de la celebració d’aquest plenari extraordinari mitjançant un document on es trobin detallades cadascuna d’aquestes partides, indicant el seu grau d’afectació, i si s’escau una nova calendarització. 3r) Que en tots els consells plenaris del Districte ordinaris fins a la finalització del present mandat constarà un punt en l’apartat informes de govern de seguiment de les partides d’inversions i despesa corrent. 4rt) Que en els propers consells de barri a celebrar en el districte s’informi als veïns i veïnes d’aquestes afectacions.

Gonzalo Puelles (grup Demòcrata), Ricard Farín (ERC) i Núria Carmona (PSC), com a partits proposants, van demanar respostes a les seves peticions per saber on es faran retallades i van lamentar que Horta-Guinardó, que és un districte on ja s’hi feien poques inversions, vegi encara més reduïda la despesa pública.

Manuel Conde (PP) va criticar l’opacitat del govern i que es paralitzarà un 30% de les inversions.

Nico Ortiz (Cs) va destacar la manca de consens del govern amb altres grups per aprovar els pressupostos i va recordar que els indicadors d’Horta-Guinardó estan baixant respecte a altres districtes.

Pau González (BComú) va explicar que el govern ha gastat més que durant el mandat anterior i, per tant, no hi ha retallades. El pla de despesa a Horta-Guinardó ha augmentat de 83 a 100 milions d’€ i s’han fet algunes inversions que en un principi no estaven previstes i se n’han modificat d’altres, a petició del veïnat.

La proposició va ser aprovada.

En el torn de paraules del públic, van intervenir dos representants veïnals, de Sant Genís i la Teixonera, que van criticar els retards en les inversions i van explicar que consideren que ara es veuran afectades per una menor despesa.

També va intervenir un veí del Guinardó per demanar informació sobre el desenvolupament de les obres als Jardins del Doctor Pla i Armengol i sobre el concurs per ampliar el verd als Tres Turons.