El dimarts 17 de juliol se celebra el Consell de Barri de Can Baró

11/07/2018 - 12:14

Participació i govern. A les 19 h al Casal de Barri Can Baró – El Pirineu

El Consell de Barri de Can Baró se celebrarà el dimarts 17 de juliol a les 19 hores al Casal de Barri Can Baró – El Pirineu (C. Josep Serrano, 59-71).

L’ordre del dia és el següent:

  1. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i previstes al barri.
  2. Mobilitat al barri.
  3. Casal de Barri Pirineu.
  4. Torn obert de paraules.

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper que el veïnat té per poder informar-se i opinar sobre totes les qüestions que afecten la vida del seu barri.

Es reuneix com a mínim dos cops l’any, i en les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.