Els veïns i veïnes d'Horta-Guinardó decidiran inversions al districte per valor de vuit milions d’euros

04/02/2020 - 13:50

Participació. Comença el procés participatiu del PAM-PAD i dels pressupostos participatius. El procés es farà a través del decidim.barcelona i tindrà debats presencials, stands de carrer i debats en els òrgans ordinaris de participació.

Els pressupostos participatius permeten a Barcelona avançar en el model de democràcia directa, la ciutadania és qui fa les propostes, les debat, les prioritza i decideix. Podran votar totes les persones empadronades a la ciutat majors de 14 anys.

Des del dilluns 3 de febrer, i fins al 7 de juny, els veïns i veïnes d’Horta-Guinardó podran presentar i votar propostes d’inversió al districte per un valor màxim de 8 milions d’euros.

La mesura arriba en el marc dels anomenats pressupostos participatius, que tindran lloc per primera vegada a Barcelona, i que han de permetre avançar en el model de democràcia directa, és a dir, un model en què la ciutadania fa les propostes, les debat, les prioritza i decideix. Aquests primers pressupostos participatius de Barcelona permetran que els veïns i veïnes decideixin 75 milions d’euros d’inversions als barris de la ciutat, el 5% del total d’inversió ordinària prevista a la ciutat fins al 2023.

El calendari del procés participatiu

Des de dilluns 3 de febrer, i fins al 7 de juny, els veïns i les veïnes podran fer les propostes, debat, priorització i votació dels projectes a desenvolupar en els pròxims 4 anys als barris de la ciutat. El calendari ve desglossat de la següent manera:

 • Del 3 de febrer al 17 d’abril, fase de debat i recollida de projectes i propostes i valoració tècnica i política.
 • Del 20 d’abril al 7 de juny es faran les fases de suports, concreció i votació dels projectes.

Les inversions als districtes

Es podran presentar propostes, principalment, en els següents àmbits de treball:

 • La rehabilitació, reforma, ampliació o millora o dotació tecnològica d’equipaments públics i infraestructures, com centres cívics, casals de barri, centres educatius, biblioteques, ludoteques o instal·lacions esportives, entre altres.
 • Construcció d’equipaments de dimensions reduïdes, com per exemple pistes esportives, punts verds o espais de joc infantils.
 • La reurbanització i millora dels espais públics
 • Infraestructures i mobiliari urbà
 • Aplicacions o infraestructura tecnològica

Canals d’entrada de propostes

Qualsevol persona, encara que no estigui empadronada a Barcelona, pot presentar la seva proposta o projecte d’inversió, que ha d’anar entre els 50.000 euros i el 30% del pressupost assignat al districte, fins a un màxim de 2 milions d’euros. Es podrà fer a través de quatre canals:

 • La plataforma decidim.barcelona
 • Els punts de participació itinerants al carrer, amb el suport de persones dinamitzadores
 • Els debats presencials temàtics o de col·lectius
 • Els òrgans ordinaris de participació

A Horta-Guinardó hi haurà més d’una vintena de sessions presencials de debat i recollida de propostes, entre consells sectorials, de barri i altres trobades temàtiques.

Valoració tècnica dels projectes

Entre el 10 de febrer i el 17 d’abril, paral·lelament a la fase de presentació de projectes, s’iniciarà la valoració de les propostes amb l’objectiu de garantir que:

 • Compleixin els requisits establerts en el procés
 • No siguin incompatibles amb els projectes de la proposta del PAM
 • Siguin viables
 • No contradiguin la normativa municipal

Suport, concreció i votació de les propostes

En les fases de priorització i votació de les propostes hi poden participar totes les persones empadronades a Barcelona majors de 14 anys. Es vol afavorir la participació de les persones joves a la presa de decisions de la ciutat.

En la priorització dels projectes, els veïns i veïnes podran fer un màxim de 10 suports a diferents projectes del conjunt de la ciutat.

Un cop prioritzades les propostes per a cada districte, es farà també la concreció dels projectes. Els promotors i els equips municipals treballaran en aquest procés de cocreació per tal de concretar tots els aspectes tècnics, pressupost, costos i calendari d’execució. Només passaran a la fase de concreció els 30 projectes amb més suports de cada districte.

La fase de votació permetrà tenir el llistat de projectes a desenvolupar fins al 2023 al  districte. Els veïns i les veïnes podran votar per les propostes del districte de residència i un altre districte de la ciutat.

Acabat el procés participatiu es farà un retorn de totes les propostes i s’establirà una comissió de seguiment a cada districte de la ciutat.

El PAM-PAD

En paral·lel, aquest dilluns 3 de febrer ha començat també el termini perquè la ciutadania presenti propostes en el marc del PAM-PAD (Pla d’Actuació Municipal i Pla d’Actuació de Districte)

El PAM és el document que planifica l’activitat municipal per als propers anys i fixa les actuacions i projectes més significatius que es duran a terme durant el mandat. A diferència dels pressupostos participatius, aquest és un document acordat entre els grups municipals i la ciutadania, que pot presentar tantes propostes com vulgui.

Per a aquest mandat, el procés participatiu reforçarà les aportacions de diferents col·lectius que han tingut poca representació en la vida pública i els processos de presa de decisions de la ciutat, i es millorarà l’accessibilitat i la inclusió en les sessions. També hi haurà sessions amb 3.100 estudiants de quart i cinquè de primària i tercer d’ESO d’una trentena de centres educatius de diferents barris dels deu districtes, i es faran debats amb persones amb diversitat funcional.