Formació i inserció laboral a Horta-Guinardó

12/07/2018 - 12:36

Educació. S’han lliurat els diplomes als participants dels cursos del PES Martí Codolar

La Seu del Districte d’Horta-Guinardó ha estat l’escenari del lliurament dels diplomes dels programes de formació i inserció (PFI) que s’han realitzat al districte durant el curs 2017-2018, a la Plataforma d’Educació Social Martí Codolar.

El PES Martí Codolar ha tornat a ser l’únic centre educatiu del districte que ha ofert aquests PFI, una titulació oficial per a joves de 16 a 21 anys que no han acabat l’ESO. La durada d’aquests programes és de 1.000 hores amb pràctiques en empreses.

Els dos PFI que es realitzen al PES Martí Codolar són d’auxiliar d’hostaleria: cuina i serveis de restauració, i PFI d’auxiliar de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis. En el d’hostaleria, els alumnes faran les pràctiques a un projecte que compta amb la col·laboració del Districte, la cafeteria social i formativa MartiCoffee. En el segon, el projecte està finançat pel Districte d’Horta-Guinardó, Samsung, El Corte Inglés i la fundació Barcelona Formació Professional, a més de recursos propis. Aquest programa destaca per l’ús de les noves tecnologies com a eina clau en la motivació dels alumnes.

Barcelona ha destinat 570.000 euros durant el curs 2017-2018 als Programes de Formació i Inserció (PFI). En total hi ha 15 centres educatius i entitats socials que imparteixen els 22 PFI a la ciutat.

Per tal d’avançar cap al model d’Escola de Segona Oportunitat en què l’Ajuntament treballa, la convocatòria inclou dos canvis significatius:

  • S’incrementa la quantia de l’ajut, que passa del 50 al 55% del finançament de cada programa que es duu a terme.
  • Es prioritzen els programes que permetin flexibilitat i que vagin adreçats especialment a lluitar contra l’abandonament escolar prematur, en la línia dels programes de noves oportunitats.

El projecte es va iniciar el curs 2012-2013, i en total s’han ofertat 2.820 places. Per aquest curs, el nombre de places ha estat de 369, 12 de les quals per alumnes amb necessitats educatives especials. El percentatge de retorn al sistema educatiu o al sistema laboral ha estat del 60% al llarg d’aquests anys.