Ingressos, despeses… Una nova aplicació permet elaborar un pressupost municipal

24/04/2019 - 13:13

Una aplicació permet confeccionar un pressupost de l’Ajuntament amb dades reals.

L’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania una calculadora que permet simular un pressupost real de la ciutat. L’eina facilita l’accés a informació sobre les finances municipals, els pressupostos o els proveïdors que treballen per al consistori.

L’eina està disponible en català, castellà i anglès i permet confeccionar un pressupost per a l’Ajuntament amb dades reals, simulant tots els passos que cal fer per elaborar els pressupostos de la ciutat. Trobareu l’aplicació de la calculadora del pressupost municipal en aquest enllaç.

La calculadora permet planificar un pressupost real de la ciutat en quatre passos:

  1. Preveure els ingressos anuals.Es poden augmentar o disminuir els ingressos municipals que són competència de l’Ajuntament, com ara l’IBI, modificant-ne la política fiscal.
  2. Calcular els límits de despesa. Un cop se sap el que es preveu ingressar, l’eina calcula la quantitat que podem gastar per no tenir dèficit.
  3. Decidir les despeses corrents. Assignarem més o menys recursos a les diferents àrees de l’Ajuntament, com serveis municipals, salut, habitatge, seguretat…
  4. Triar les inversions. Es pot augmentar o disminuir la quantitat de les inversions.

Finalment, l’eina fa un resum dels canvis realitzats i compara el pressupost actual amb les millores o les dificultats del que s’ha confeccionat.

Més informació