La Clota celebra el Consell de Barri

09/10/2018 - 18:14

Participació i govern. Dijous 18 d’octubre a les 19 h a Torre Jussana

El Consell de la Clota serà el segon de l’edició de tardor dels consells de barri d’Horta-Guinardó. Se celebrarà el dijous 18 d’octubre a les 19 h a Torre Jussana (Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30).

L’ordre del dia és el següent:

  1. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al barri.
  2. Projecte d’arranjament de carrers PMU La Clota Conservació i calendari d’execució.
  3. Procés de participació per a la modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de La Clota Reordenació.
  4. Us de l’espai de la Bòbila.
  5. Torn obert de paraules.

El Consell de Barri és l’òrgan de participació més proper que el veïnat té per poder informar-se i opinar sobre totes les qüestions que afecten la vida del seu barri.

Es reuneix com a mínim dos cops l’any, i en les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.