L’espai de les terrasses de sis bars del carrer Tajo, delimitat amb pintura

04/12/2019 - 14:39

Urbanisme. S’ha pintat l’espai que poden ocupar aquests vetlladors, en el tram entre el carrer Duero i el passeig Maragall

Amb l’objectiu de controlar el compliment de la normativa dels vetlladors del tram del carrer Tajo comprès entre el carrer Duero i el passeig Maragall, al costat mar, s’ha delimitat amb pintura l’espai que poden ocupar les terrasses dels bars d’aquesta àrea.

La senyalització realitzada marca els límits físics de la llicència concedida a l’establiment per cada vetllador, i amb inspeccions periòdiques es verificarà i controlarà que s’està complint la normativa. En total són sis els establiments en els quals s’ha dut a terme aquesta senyalització.