L’últim consell plenari de l’any presenta els pressupostos de Districte i de ciutat per al 2020

13/12/2019 - 10:09

Participació i govern. S’hi van aprovar dues declaracions institucionals: una amb motiu del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les Dones i una altra amb motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitat

El Consell del Districte d’Horta-Guinardó celebrat el 12 de desembre va començar amb l’aprovació de les actes de la sessió plenària extraordinària i ordinària del passat 10 d'octubre.

Posteriorment es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia de nomenament de Laura Pérez, Mari Luz Guilarte i Francina Vila com a regidores adscrites a Horta-Guinardó i del nomenament de Víctor Valls com a Vicepresident del Consell del Districte. També es va donar compte de l’assignació de la dedicació parcial del 75% al conseller de JxCat Arnau Vives i del règim de dedicació exclusiva a la consellera de BxCanvi Milagros Casas.

Informe del govern

La regidora Rosa Alarcón va exposar l’informe de govern, destacant entre d’altres els actes del 25N al districte o les visites fetes a tots els barris que han permès tenir un primer contacte amb el veïnat. La regidora també va recordar les obres que ja s’han acabat, com l’arranjament dels carrers Alarcón i Bragança o els jardins del Doctor Pla i Armengol, que s’inauguraran aquest diumenge 15 de desembre. També va destacar l’arranjament de l’espai annex a la Casa dels Xuklis o les escales que uneixen els carrers Cànoves i Costa Pacheco. A part de relatar algunes obres que estan en marxa i d’altres que començaran aviat, va remarcar que en el proper mandat el Bicing s’implantarà als barris del Carmel i la Font d’en Fargues i va felicitar-se per la campanya ‘Espai net’, que s’ha dut a terme a Can Baró i el Carmel, per conscienciar al veïnat dels dies que es porta a terme la recollida de mobles.

Milagros Casas, consellera de BxCanvi, va desitjar que en el proper mandat es puguin fer totes les inversions que calen a Horta-Guinardó i va mostrar preocupació per la inseguretat que hi ha entre el veïnat d’alguns barris del districte.

Nico Ortiz, portaveu de Cs, es va congratular per l’èxit dels Premis Horta-Guinardó i Lletres Joves HG. Tot seguit, va demanar al govern que presenti un full de ruta amb les prioritats del mandat, que s’organitzi una mesa d’habitatge del districte i que s’actualitzi el pla d’equipaments.

Per la seva part, Susanna Porcar, portaveu de JxCat, va destacar la vitalitat associativa dels barris i va demanar que es concretin els plans municipals i de districte.

Ricard Farín, portaveu d’ERC-AM, va criticar que tot i que una majoria absoluta a la junta de portaveus ho hagi aprovat, no hi ha penjat el llaç groc a la seu del districte. També va lamentar que les escales mecàniques i ascensors s’espatllin tan sovint i va demanar reformes i més manteniment als equipaments.

Propostes d’acord

El govern va informar favorablement del pressupost general de l’Ajuntament de Barcelona i del Districte per a l’any 2020 (se’n poden veure més detalls als documents adjunts) i es va aprovar la proposta de fixació de preus públics per a l’ús dels equipaments cívics del Districte d’Horta-Guinardó durant l’any 2020 i que se sotmeti a l’aprovació de la Comissió de Govern de l’Ajuntament.

Proposicions dels grups

 • ERC-AM insta al govern municipal a adoptar determinades mesures per pal·liar el xoc climàtic. S’aprova.
 • El grup municipal de JxCAT demana que es creï en el termini màxim de 3 mesos un grup de treball que valori i aporti solucions a la mobilitat. S’aprova.
 • Per part de Cs, es reclama que s’impulsi un programa per afavorir l’obertura de locals als baixos dels edificis per a ser destinats a l’ús d’entitats socials i comunitàries. S’aprova.
 • Des de BxCanvi es reclama que es busquin conjuntament amb el Districte de Nou Barris solucions als problemes d’incivisme i vandalisme als barris del Turó de la Peira i Horta amb motiu de l’obertura les 24 h del dia del Parc del Turó de la Peira. No s’aprova.

Precs

 • El grup municipal d’ERC-AM sol·licita un pla de xoc a la zona veïnal del carrer Logronyo amb la carretera Alta de Roquetes, al barri d’Horta. S’accepta.
 • El mateix grup sol·licita que el proper plec de condicions tècniques per a la gestió de l’Escola Municipal de Música Can Fargues incorpori els elements de la Guia de contractació pública i social per afavorir entitats i empreses amb arrelament al Districte. S’accepta.
 • JxCAT demana que en el termini d’un mes es procedeixi a fer un Pla de Marquesines obertes o bancs de fusta en aquelles parades de bus on no és possible col·locar una marquesina convencional. No s’accepta.
 • El mateix grup també vol que al proper Consell Plenari del mes de març el govern informi de la política d’habitatge públic que es desenvoluparà durant el mandat i de l’estat d’accés a l’habitatge i es comprometi a fer més habitatge públic al Districte. S’accepta.
 • El grup de Cs reclama la implantació de pantalles d’informació a l’usuari en totes les parades de bus del Districte i la instal·lació de bancs a les parades que no tinguin marquesines. S’accepta.
 • Cs també sol·licita que es presenti un llistat actualitzat de les propietats municipals ocupades al Districte, indicant el tipus d’ocupació i les actuacions realitzades per l’Ajuntament per donar una solució a cada cas. S’accepta.
 • BxCanvi sol·licita que es realitzi un estudi de viabilitat per construir un casal de joves a Sant Genís dels Agudells o buscar un espai propi adequat per aquest col·lectiu. S’accepta.
 • El mateix grup demana que es realitzi un estudi de viabilitat per a la prolongació de la línia 39 d’autobús. S’accepta.

Declaracions institucionals

El Consell Plenari va acabar amb l’aprovació de dues declaracions institucionals: una amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les Dones i una altra amb motiu del Dia Internacional de les persones amb discapacitat.