Obres d’arranjament del pas entre els carrers Gran Vista i Turó de la Rovira

14/06/2018 - 11:23

Urbanisme. Començaran el 18 de juny

El proper dilluns 18 de juny s’iniciaran les obres d’arranjament del pas entre els carrers Gran Vista i Turó de la Rovira, al barri del Carmel. Es preveu acabar-les durant el mes de juliol.

Les obres consisteixen en la millora del paviment de formigó, l’arranjament i l’ampliació del paviment de panot, la neteja i desbrossada del solar municipal i la col·locació d’un passamà al llarg de tota l’escala.