Obres de pavimentació al carrer Gènova

25/07/2018 - 11:51

Urbanisme. Entre l’avinguda Mare de Déu de Montserrat i el carrer Doctor Cadevall

Del 31 de juliol al 3 d’agost es duran a terme les obres de millora del paviment de la calçada al carrer Gènova, entre els carrers de la Mare de Déu de Montserrat i del Doctor Cadevall.

Per aquest motiu, el trànsit quedarà restringit a un carril de circulació bidireccional amb pas alternatiu. A més, de manera puntual, es tallarà el trànsit a les cruïlles transversals del tram afectat del carrer de Gènova.

Així mateix, l’àrea d’aparcament quedarà anul·lada durant tot el període d’obres.