Oficialitzada la gestió cívica de Can Crehuet, a Horta

30/10/2019 - 09:03

Cooperació. Se n’ocuparan la Coordinadora d’Entitats d’Horta i el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó

La Coordinadora d’Entitats d’Horta i el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó (CJD7) són els nous encarregats de gestionar l'edifici municipal de Can Crehuet, situat al carrer Porto, 12, que va ser adquirit per l'Ajuntament al passat mes de maig.

Les dues entitats i el Districte d’Horta-Guinardó han signat el conveni, que tindrà vigència fins l’estiu del 2021, segons el qual, tant la Coordinadora com el CJD7 disposaran d’aquesta edificació per desenvolupar activitats destinades a l’ús social que ajudin a dinamitzar el teixit associatiu de l’entorn, la qual cosa es considera d’interès general per al Districte.

Més espais gestionats per la ciutadania

Can Crehuet es converteix així en el setè equipament del Districte amb gestió ciutadana, seguint el Casal de Barri de la Font d’en Fargues, el Punt d’Informació Juvenil d’Horta-Guinardó, el Casal de Joves Girapells, el Bloc 17 i els camps de futbol del Carmel i de Sant Genís.

La gestió ciutadana és una fórmula de gestió específica, acordada entre l’Ajuntament de Barcelona i el teixit associatiu del territori, per la qual una entitat es fa càrrec de la gestió d’un equipament i/o projecte d’interès general. Els trets que defineixen el model objectiu de gestió ciutadana són que sigui una entitat representativa i avalada pel territori, amb un projecte de barri de gestió de l’equipament d’interès general i formalitzat en un conveni que, entre altres, estableix el compromís de promoure canals de participació, oberts i transparents, a la ciutadania i entitats locals.