Preinscripció als Centres de Formació d’Adults públics de Barcelona

14/06/2018 - 16:34

Educació. Té lloc des del 18 i fins al 26 de juny, ambdós inclosos.

Des de dilluns 18 i fins al dimarts 26 de juny, ambdós inclosos, té lloc el procés de preinscripció als Centres de Formació d’Adults (CFA) públics de Barcelona. El període de matrícula, per a l’alumnat admès, tindrà lloc des de dilluns 3 i fins al dilluns 10 de setembre, ambdós inclosos (si hi ha vacants, a partir d’aquesta data es podrà matricular l’alumnat en llista d’espera i els qui no han fet la preinscripció)

Preinscripció als Centres de Formació d’Adults de Barcelona: curs 2018-2019

Els Centres de Formació d’Adults públics de Barcelona ofereixen cursos gratuïts i acreditats en: llengües, informàtica, provés d’accés a cicles formatius i universitat, ESO per a adults i formació bàsica.

Totes les persones interessades en presentar la sol·licitud de preinscripció (amb caràcter general, poden accedir als ensenyaments que s’ofereixen als CFA les persones que han complert els 18 anys o que els compleixin durant l’any natural que inicien la formació) a algun dels cursos que s’ofereixen als diferents Centres de Formació d’Adults públics de la ciutat ho podran fer del 18 i fins al 26 de juny -ambdós inclosos-, amb la documentació corresponent, en el centre concret on volen fer l’activitat formativa.

També hi poden accedir les persones que compleixen com a mínim 16 anys l’any natural que inicien la formació i es troben en alguna de les situacions següents(*):

  • tenir un contracte laboral que els impedeix assistir als centres educatius en règim ordinari.
  • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball.
  • ser esportista d’alt rendiment.
  • cursar o haver cursat un programa de formació i inserció (PFI).
  • voler cursar la formació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • participar al programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Joves per l’ocupació”.
  • (*)Tot i això, es podrà autoritzar des del Consorci d’Educació de Barcelona la incorporació d’alumnat que no compleixi els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’educació.

Més informació a: edubcn.cat

Llistat de CFA públics al  Districte d’Horta – Guinardó.

  • Centre de Formació d’Adults El Carmel. Carrer de Farnés, 54.
  • Centre de Formació d’Adults Torrent d’en Melis. Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 78.