Més Consells de Barri a Horta-Guinardó

25/11/2019 - 13:11

Participació i govern. El dilluns 2 de desembre a la Teixonera i el dimecres 4 al Guinardó

Continuen els Consells de Barri al districte. En aquest cas, és el torn dels de la Teixonera i el Guinardó. Aquestes són les dates, escenaris i ordres del dia que tindran:

Consell de Barri de la Teixonera: 2 de desembre, de 18.30 a 20.30 h al Centre Cívic Teixonera (C. Arenys, 75).
Ordre del dia:

  • Informació sobre el Decidim i del procés d’elecció dels òrgans del Consell de Barri.
  • Repàs d’actuacions programades i diagnosticades al barri de la Teixonera.
  • Torn obert de paraules.

Consell de Barri del Guinardó: 4 de desembre, de 18.30 a 20.30 h al Casal d’Entitats Mas Guinardó (Plaça Salvador Riera, 1).
Ordre del dia:

  • Informació sobre el Decidim i el procés de renovació de la comissió de seguiment. Validació, o procediment d’elecció, si s’escau, de la Vicepresidència.
  • Presentació de propostes i prioritats de les taules de treball del Pacte per a un Model de Barri al Guinardó, a càrrec de representants de les entitats que en formen part.
  • Presentació obres d’accessibilitat del Metro de Maragall.
  • Torn obert de paraules.

Recordeu que des de la plataforma decidim.barcelona podeu entrar a la pàgina de cada consell de barri per consultar-ne tota la informació i documentació, així com per proposar temes a tractar al Consell, que seran traslladats a la Comissió de Seguiment per tal que n’aprovi la incorporació com a punts de l’ordre del dia del següent Consell.

El Consell de Barri és un òrgan de participació ciutadana creat per resoldre totes les qüestions referents al barri. Un punt de trobada per millorar la qualitat de vida urbana de la nostra ciutat i augmentar la cohesió social.

Es reuneix com a mínim dos cops l’any, i en les seves sessions es debat sobre els plans, els projectes i les actuacions que tenen lloc al barri, a partir de la informació i les opinions de totes les persones que hi assisteixen. Els acords i les propostes dels consells de barri es transmeten als òrgans pertinents de l’Ajuntament perquè hi donin resposta.