El Comerç. Activitat econòmica central

El Comerç ocupa un paper de centralitat en l’activitat econòmica d’Horta-Guinardó. L'estructura econòmica del districte es basa, fonamentalment en els serveis de consum, concretament en el comerç minorista i altres serveis al consumidor, mentre que els serveis destinats a les empreses són poc significatius, i representats fonamentalment en els serveis distributius (comerç a l'engròs i magatzems).

Aquesta estructura econòmica va lligada a la funció urbana residencial pròpia del districte, és a dir, aquest s'ha dotat principalment de tota una sèrie de serveis orientats a satisfer les necessitats bàsiques dels seus habitants.

Aproximadament a Horta-Guinardó hi ha més de 2.000 comerços. Aquesta preponderància del comerç ha fet que tinguin un paper molt destacat les diverses associacions de comerciants disseminades al llarg dels onze barris d’Horta-Guinardó, que engloben gairebé un miler de botigues que responen a les set categories bàsiques de “Comerç al detall” (alimentació, animals, farmàcia-drogueria-perfumeria, oci-cultura, oficina-mecànica, equipaments per a la llar i equipaments per a la persona), i de “Serveis” (Activitats immobiliàries i serveis d’empreses, bancs-caixes-finances-assegurances, bugaderies-tintoreries, ensenyament, fotografies-comunicació-fotocòpies, fusteries, galeries d’art i sales d’exposicions, gimnasos, hotels, manteniment-neteja-protecció, perruqueries i centres d’estètica, pubs-discoteques-sales de música i ball, reparacions i instal·lació, restaurants-cafeteries i bars, sanitat i assistència, tallers tèxtils i fabricació artesanal, teatres i cinemes, transports-vehicles i agències de viatges, veterinaris).