M. ALMENDRO ALMACEN DE JAMONES

Carrer dels Cortada, 58 - 64
08035 Barcelona