TABACS EXP. NUM. 326

TABACS EXP. NUM. 326
Plaça de Zurbarán, 7 - 9
08035 Barcelona
Telèfon: 
Horari: 
dilluns - divendres: 7:00-20:00 dissabte: 10:00-20:00 diumenge: 7:00-20:00
A l'estiu obert fins les 22:00h.
Estanc i venda de loteries.