Dades i estadístiques

El districte d’Horta–Guinardó ocupa una superfície de 1.192 hectàrees i inclou onze barris ben diferenciats, a conseqüència d’un medi físic amb un relleu accidentat, on l’element més característic és el pendent, que ha generat diversitat d’estructures comercials les quals s’han consolidat en tretze associacions, dos eixos comercials, en molts casos a l’entorn dels quatre mercats municipals.

Associacions

 • Àrea comercial entorn Mercat del Guinardó ACEM
 • Associació de Concessionaris del Mercat del Guinardó
 • Associació de Comerciants Sant Genís-Collserola
 • Associació de Comerciants Sanllehy Comerç
 • Associació de Botiguers i Veïns Baix Carmel
 • Associació de Comerciants Carmel Comerç
 • Associació de Venedors del Mercat del Carmel
 • Associació Dalt d’Horta Comerciants
 • Associació de Comerciants de Montbau
 • Associació de Concessionaris Mercat Vall d’Hebron
 • Associació de Comerciants la Teixonera
 • Associació de Concessionaris Mercat d’Horta
 • Centre Comercial d’Horta
 • Unió de Botiguers Cor d’Horta

(els tres darrers englobats dins la Federació de Comerç Cor d’Horta i Mercat)

Eixos comercials

 • Cor d’Horta i Mercat
 • Eix Maragall

Mercats Municipals

 • Mercat del Carmel
 • Mercat del Guinardó
 • Mercat d’Horta
 • Mercat de la Vall d’Hebron

El mercats municipals del districte han exercit de verdaderes locomotores dels comerç als barri de la ciutat, cosa que ha permès que els veïns puguin comprar els aliments frescs a prop de casa seva.

Locals actius

Establiments comercials

 • El Guinardó (28%)
 • Horta (20%)
 • El Carmel (18%)
 • Baix Guinardó (17%)
 • Can Baró (5%)
 • La Teixonera (5%)
 • La Vall d’Hebron (3%)
 • Montbau (2%)
 • Sant Genís (2%)
 • Font d’en Fargues (0%)
 • La Clota (0%)

Segons les dades de 2010, s’havien censat 3.740 locals actius.

El Guinardó és el barri amb major nombre de comerços, representa el 28% del total, i també compta amb més població, el 21% de tot el districte.

El 20% dels comerços són a Horta que compta amb el 16% de la població.

El 18% dels comerços són a El Carmel, que compta amb el 19% de la població del Districte.

El 17% són al Baix Guinardó que té el 15% de la població.

Població per barris

Evolució de les llicències d'activitats

Sector serveis

El sector serveis representa el 64% del total de l’activitat del districte. El 33% dels serveis són restaurants, hotels, bars i granges.

El 36% de l’activitat comercial del districte correspon a la venda al detall.

El major nombre de comerços de venda al detall pertanyen a establiments d’alimentació. Això suposa el 33% del total. Els d’equipament de la persona representen un 16% del total dels comerços del districte.

La venda a l’engròs representa únicament el 0,36% del total del districte.

Activitat comercial al districte

 • Sector serveis 64%
 • Venda al detall 36%
 • Venda a l'engròs 0,36%

Si voleu consultar el document del Pla de Comerç en format pdf, cliqueu aquí [+]